Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBAMS:2015:2562
Rechtbank Amsterdam, AMS 13-1220

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Reorganisatie. Toekenning van boventalligheidsstatus. Er rust op verweerder geen rechtsplicht om maatregelen te treffen om feitelijke inpassing van de werknemer mogelijk te maken. Verweerder heeft voldaan aan zijn verplichtingen in de plaatsingsfase op grond van het Sociaal Plan. Er is geen aanleiding om het besluit als onvoldoende zorgvuldig te beoordelen. Beroep ongegrond. De Staat wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding in verband met overschrijding van de redelijke termijn in de rechterlijke fase.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug