Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Amsterdam

753 Rechterlijke Uitspraken

753 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord gepubliceerd::deze-maand gedaan door Rechtbank Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Indien een aanvraag om tegemoetkoming in planschade niet als kennelijk ongegrond wordt afgewezen, moet worden uitgegaan van een totale beslistermijn van 60 weken. Verweerder heeft de...
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zijn uitlatingen van ouders over school van hun kinderen onrechtmatig jegens de school? Voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Ouders hebben er een legitiem belang bij...
Datum uitspraak: 6-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Publicatie telefoonnummer journalist verboden. Inbreuk op persoonlijke levenssfeer.
Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

8:81 Awb, verhuur woonboot aan toeristen in strijd met het bestemmingsplan "Water". Geen sprake van vakantieverhuur op grond van de 60-dagenregeling
Datum uitspraak: 17-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor evenement ‘Buiten Westen’ aan de Ouderkerkerplas. Tussenuitspraak: Niet gebleken is dat verweerder voorafgaande aan het verlenen van...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Besluit bestuursorganen WNo en Wob / WOB is in het onderhavige geval niet van toepassing / openbaarmaking van het beleid over het geven aanwijzingen, opleggen lasten onder dwangsom en...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In spoedeisende gevallen gaat het college na een melding onverwijld over tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. De door...
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering omgevingsvergunning strijdig gebruik. Verweerder heeft de in bezwaar door eiseres overgelegde rapporten niet bij zijn besluitvorming betrokken omdat deze worden meegenomen bij...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om planschade. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat geen sprake is van een vermindering van de waarde van de woning van eisers.