Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Rechtbank Amsterdam

753 Rechterlijke Uitspraken

753 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord gepubliceerd::deze-maand gedaan door Rechtbank Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Indien een aanvraag om tegemoetkoming in planschade niet als kennelijk ongegrond wordt afgewezen, moet worden uitgegaan van een totale beslistermijn van 60 weken. Verweerder heeft de...
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zijn uitlatingen van ouders over school van hun kinderen onrechtmatig jegens de school? Voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Ouders hebben er een legitiem belang bij...
Datum uitspraak: 6-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Publicatie telefoonnummer journalist verboden. Inbreuk op persoonlijke levenssfeer.
Datum uitspraak: 5-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

8:81 Awb, verhuur woonboot aan toeristen in strijd met het bestemmingsplan "Water". Geen sprake van vakantieverhuur op grond van de 60-dagenregeling
Datum uitspraak: 17-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor evenement ‘Buiten Westen’ aan de Ouderkerkerplas. Tussenuitspraak: Niet gebleken is dat verweerder voorafgaande aan het verlenen van...
Datum uitspraak: 21-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Besluit bestuursorganen WNo en Wob / WOB is in het onderhavige geval niet van toepassing / openbaarmaking van het beleid over het geven aanwijzingen, opleggen lasten onder dwangsom en...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In spoedeisende gevallen gaat het college na een melding onverwijld over tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. De door...
Datum uitspraak: 2-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weigering omgevingsvergunning strijdig gebruik. Verweerder heeft de in bezwaar door eiseres overgelegde rapporten niet bij zijn besluitvorming betrokken omdat deze worden meegenomen bij...
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om planschade. Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat geen sprake is van een vermindering van de waarde van de woning van eisers.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature